وب مستر

چطور تصاویر شاخص موجود در هاست را حذف کنیم؟