مدیریت سرور

آشنایی با برخی از خطاهای سرور – سری سوم

کد های سری ۵۰۰ ، خطای سرور (Server Error) :
پنجمین سری کد های HTTP با عدد ۵۰۰ شروع می شود که به معنای وجود نقص فنی در سرور است.

– کد ۵۰۰ :
کد ۵۰۰ به معنی خطای داخلی سرور (Server Error) است و زمانی رخ می دهد که ایرادی در سرور به وجود آمده باشد.

– کد ۵۰۱ :
کد ۵۰۱ به معنی تکمیل نشده (Not Implemented) است و زمانی رخ می دهد که سرور قادر به پردازش درخواست کاربر نباشد.

– کد ۵۰۲ :
کد ۵۰۲ به معنی خطای Gateway یا (Bad Gateway) است که به دلیل عدم دریافت پاسخ از سرور اصلی رخ می دهد.

– کد ۵۰۳ :
کد ۵۰۳ به معنی خارج از دسترس (Service Unavailable) است و زمانی ره می دهد که درخواست ها به سرور زیاد می شود و به دلیل ترافیک بالا قادر به پاسخگویی نمی باشد.

– کد ۵۰۴ :
کد ۵۰۴ به معنی پایان حداکثر زمان (Gateway Timeout) است و زمانی رخ می دهد که سرور قادر به دریافت پاسخ از سرور اصلی نباشد.

– کد ۵۰۵ :
کد ۵۰۵ به معنی پشتبانی نکردن از HTTP یا (HTTP Version Not Supported) است که پروتکل HTTP به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر از آن رخ می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا