دسته‌بندی نشده

حل ارور MySQL Error : Incorrect information in file: ‘./indexqueue.frm

آشنایی با روش حل ارور دیتابیس MySQL Error : Incorrect information in file: ‘./indexqueue.frm در ویبولتن

برای حل ارور : MySQL Error : Incorrect information in file: ‘./indexqueue.frm که مربوط به انجمن ساز ویبولتن می باشد می بایست ابتدا وارد phpmyadmin شده و تیبل indexqueue را حذف کنید. (Drop Table)

سپس از طریق گزینه SQL در PHPmyAdmin عبارت زیر را اجرا نمایید :

CREATE TABLE `indexqueue` (
`queueid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`contenttype` varchar(45) NOT NULL,
`newid` int(10) unsigned NOT NULL,
`id2` int(10) unsigned NOT NULL,
`package` varchar(64) NOT NULL,
`operation` varchar(64) NOT NULL,
`data` text NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`queueid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 ;

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا