میزان کارایی کلودفلر در افزایش سرعت وب سایت

امروزه کمتر وب مستری را می توانیم پیدا کنیم که با کلودفلر آشنا نبوده و یا حداقل اسم این سایت را نشنیده باشد ، متاسفانه برخی از وب مسترها بدون اینکه از دلایل اشکالات سرویس کلودفلر مطلع باشند تصور می…